facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wykład otwarty dr. Michała Lubiny

19 stycznia 2015 r. o godz. 11.00 w sali Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się gościnny wykład otwarty dr. Michała Lubiny pt. „Niedźwiedź w cieniu smoka. Rosja–Chiny 1991–2014”.

Dr Michał Lubina jest pracownikiem Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz ekspertem Centrum Studiów Polska–Azja. Jest autorem pierwszej w Polsce historii Birmy („Birma. Historia państw świata w XX i XXI w.”, Warszawa 2014) oraz monografii „Birma: centrum kontra peryferie. Kwestia etniczna we współczesnej Birmie 1948–2013” (Kraków 2014). Stosunki rosyjsko-chińskie, którym poświęcony będzie wykład, dr Michał Lubina badał w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki. Efektem projektu jest publikacja „Niedźwiedź w cieniu smoka. Rosja–Chiny 1991–2014” (Kraków 2014).

Organizatorem wydarzenia jest Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.