facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wykład - "Odnawialne źródła energii i ich wykorzystanie w Polsce - fakty i mity"

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza na wykład „Odnawialne źródła energii i ich wykorzystanie w Polsce - fakty i mity”, organizowany w ramach XVIII cyklu wykładów: „Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska”. Wykład wygłosi Grzegorz Wiśniewski z Instytutu Energetyki Odnawialnej w Warszawie. Spotkanie odbędzie się w czwartek 21. stycznia o godz. 16.00 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska w Katowicach przy ul. Bankowej 9.

Harmonogram cyklicznych wykładów CSCS

Wykłady z serii FORUM NATURA’16 są dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (http://www.wfosigw.katowice.pl/)

O wykładzie:

Niekonwencjonalne źródła energii znane są wielu polskim gospodarstwom domowym. Wystarczy wrzucić do pieca w piwnicy odpadki z całego dnia, kilka pustych opakowań i szpargałów nagromadzonych w wyniku wielkich porządków na strychu – i tak umacnia się pozycja alternatywy dla węgla kamiennego. I choć tego rodzaju odmienne materiały opałowe wydają się niewyczerpalne, to jednak ze swej natury nie kwalifikują się one do miana odnawialnych źródeł energii. Na te z kolei większość gospodarstw domowych nie ma takiego pomysłu, który byłby równie nieangażujący wysiłków i pieniędzy, jak „domowe spalarnie” śmieci. Pojawiające się idee są w warunkach domowych niemal niewykonalne. Mało kto dysponuje na co dzień spiętrzoną kaskadą na rzece, jeszcze rzadszy wydaje się dostęp do energii fal morskich, które z równie wielką, co marnotrawioną mocą uderzają o wybrzeże. Na niektórych dachach jednak widać już kolektory słoneczne, które oprócz zrozumiałego zainteresowania, budzą także refleksję dotyczącą faktu, iż zapewne sąsiad ma niższy rachunek za prąd. Źródeł energii odnawialnej mnóstwo jest wokół nas. Woda, wiatr, słońce, „atom”, gorące źródła, procesy rozkładu – wszystko emituje niepoliczalne ilości kalorii przeliczalne na kilowatogodziny i ciężkie miliony euro. Problemem jest tylko okiełznanie ich, ujarzmienie i zamiana łoskotu fal i szumu wiatru na 230 V w naszych gniazdkach. Potrzeby gospodarstw domowych to jednak tylko znikomy procent globalnego zapotrzebowania na elektryczność, co sprawia, że problem energii odnawialnej rozszerza się na zagadnienie emisji dwutlenku węgla i globalnego ocieplenia. Dlatego też rządy państw żywo zajmują się tą kwestią, zalecając zastępowanie węgla i ropy źródłami odnawialnymi w coraz większym procencie. W roku, który właśnie się rozpoczął, Polska powinna 10,4% prądu pozyskiwać z sił przyrody. Wielu z nas widywało tu i ówdzie w Polsce fermy wiatrowe: rzędy wyniosłych, białych wiatraków z majestatycznie poruszającymi się skrzydłami. I być może będzie ich coraz więcej i, być może każde, na początek niewielkie miasteczko, będzie miało własne stadko wiatraków przemieniających wiatr na strumyczek elektronów na potrzeby komunalne i dla odbiorców prywatnych. Powstały na skutek tego problem odpadów, szpargałów ze strychu i opakowań, to już będzie zupełnie inna historia…

opracowanie dr Agnieszka Babczyńska i CSCS

O wykładowcy:

Grzegorz Wiśniewski - Prezes Zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej, były Dyrektor Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej (1996-2006); członek High Level Group “Biofules” – ciała doradczego Komisji Europejskiej (DG Researach) ds. biopaliw płynnych w transporcie oraz managEnergy Reflection Group – ciała doradczego Komisji Europejskiej (DG TREN) ds. lokalnej i regionalnej polityki energetycznej; członek Rady Nadzorczej Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii oraz Rady Naukowej Centralnego Laboratorium Naftowego; redaktor naukowy działu „Projekty europejskie” w miesięczniku Czysta Energia oraz członek rady Programowej miesięcznika „Agroenrgetyka”.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.