facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wykład nt. „Europa i Stany Zjednoczone a Meksyk”

zdjęcie: budynek Wydziału Filologicznego w Sosnowcu

W czwartek 23 lutego 2017 roku o godz. 9.45 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Sosnowcu odbędzie się wykład w języku hiszpańskim, którego tematem będzie współczesna sytuacja polityczno-ekonomiczna Meksyku. Prelekcję wygłoszą doktoranci: mgr Alfonso Myers Gallardo z Uniwersytetu w Salamance, mgr José Fredman Mendoza Ibarra z Uniwersytetu w Nuevo León w Meksyku oraz mgr Aleksandra Ziobrowska reprezentująca Instytut Języków Romańskich i Translatoryki UŚ.

Mgr José Fredman Mendoza Ibarra jest studentem studiów doktoranckich z zakresu socjologii na Uniwersytecie Nuevo León w Meksyku przebywającym na czteromiesięcznym stażu w Zakładzie Hispanistyki w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki pod opieką naukową prof. dr hab. Joanny Wilk-Racięskiej oraz dr Cecylii Tatoj, w ramach Programu Erasmus+ KA107 poza Unią Europejską.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.