facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wykład ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina

23 kwietnia 2012 r. o godz. 9.30 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się spotkanie dr. Jarosława Gowina ze studentami. Minister sprawiedliwości wygłosi wykład pt. „Reguły deregulacji, czyli dlaczego dobre prawo i wolny rynek leżą w interesie większości obywateli”. Odczyt organizowany jest w ramach II Forum Nowej Gospodarki.

Przed wystąpieniem, o godz. 9.00, minister sprawiedliwości dr Jarosław Gowin spotka się z JM Rektorem UŚ prof. zw. dr. hab. Wiesławem Banysiem.

Forum Nowej Gospodarki jest miejscem dyskusji o technologii i innowacji w kontekście strategii EUROPA 2020. Organizatorami wydarzenia są: Uniwersytet Śląski, marszałek województwa śląskiego, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Politechnika Śląska w Gliwicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum, Euro InnoPark, Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Obowiązuje rejestracja internetowa poprzez stronę: www.forumng.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.