facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wykład „Koncepcja państwa Friedricha von Hayeka i jej libertariańska krytyka”

27 lutego 2014 r. o godz. 19.00 na Wydziale Prawa i Administracji UŚ (Katowice, ul. Bankowa 11b, aula 4) odbędzie się wykład Norberta Slenzoka pt. „Koncepcja państwa Friedricha von Hayeka i jej libertariańska krytyka”.

Wydarzenie organizowane jest wspólnie przez katowicki oddział Stowarzyszenia KoLiber, Koło Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego UŚ oraz Katowicki Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii.

Norbert Slenzok jest absolwentem filozofii na Wydziale Nauk Społecznych UŚ (tytuł pracy licencjackiej „Krytyka demokracji w filozofii społecznej Hansa-Hermanna Hoppego”, obecnie przygotowuje pracę magisterską o filozoficznych aspektach myśli Ludwiga von Misesa). Studiuje politologię, jest prezesem katowickiego oddziału Stowarzyszenia KoLiber.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.