facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wykład im. Profesora Andrzeja Lasoty

11 stycznia 2013 r. o godz. 15.30 w sali posiedzeń Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ odbędzie się wykład im. Profesora Andrzeja Lasoty. Wykład pt. „Ergodyczność procesów filtracji – o wieloletnim błędzie i próbach jego poprawienia wygłosi prof. dr hab. Łukasz Stettner, kierownik Centrum Zastosowań Matematyki Instytutu Matematycznego PAN.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.