facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wykład im. Profesora Andrzeja Lasoty

14 stycznia 2011 r. o godz. 15.30 w sali Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ (Katowice, ul. Bankowa 14) odbędzie się wykład im. Profesora Andrzeja Lasoty. Zagadnienie inkluzji różniczkowych – teorię zapoczątkowaną przez krakowską szkołę matematyczną – przybliży prof. dr hab. Lech Górniewicz.

 

Podczas spotkania omówione zostaną:

  • rys historyczny,
  • związek z teorią sterowania,
  • aktualne wyniki, dotyczące istnienia i struktury zbioru rozwiązań inkluzji różniczkowych,
  • zastosowania w równaniach różniczkowych zwyczajnych.

W wydarzeniu udział weźmie prorektor ds. finansów i rozwoju prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.