facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wykład - "Hipoteza Gai: czy błędna teoria może być pożyteczna?"

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza na wykład Hipoteza Gai: czy błędna teoria może być pożyteczna? organizowany w ramach XVII cyklu wykładów: Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska. Wykład wygłosi prof. dr hab. January Weiner z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Spotkanie odbędzie się w czwartek 15 stycznia o godz. 16.00 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska w Katowicach przy ul. Bankowej 9.

Harmonogram wykładów

O wykładzie:
Co by było, gdyby życie rozwinęło się na Marsie lub Wenus? Albo nawet - ośmielmy się hipotetycznie nieco oddalić od Słońca - na Saturnie? A może ono tam istnieje w sobie tylko wiadomej formie, choć człowiek tutaj, na Ziemi, staje na głowie aby się tego dowiedzieć? Wysyła sondy, konstruuje lądowniki, Pathfindery, eksploruje, pobiera próbki - i wciąż nie wie nic.
A co tak naprawdę wiemy o życiu na naszej własnej planecie? Od zarania nauk, odkąd Homo należy się przydomek sapiens, życie wokół nas fascynuje człowieka i prowokuje do stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi. Zaowocowało to sformułowaniem mnóstwa hipotez, twierdzeń i praw, sprowokowaniem dysput, ekskomunik, spaleń na stosie i wykluczeń z szacownych gron. Do dziś dnia zwolennicy i przeciwnicy ścierają się w szrankach czasopism i na ringach sal konferencyjnych, próbując odnaleźć... sens życia.
Życia na Ziemi.
Nauka wyjaśniła już wiele - od początków cząstek organicznych, pierwszych replikujących się tworów, po coraz bardziej skomplikowane - i same twory i wiążące je zależności. Przeanalizowała wzajemne oddziaływanie materii ożywionej na nieożywioną, a nawet ryzykowne wpływy ludzkiej cywilizacji na warunki panujące na naszej planecie. Już wiemy, jak wiele od nas zależy...
A gdyby się okazało, że to Ziemia nas sobie "wyhodowała" - jako element jej autonomicznego istnienia? Tak, aby wszystkie zamieszkujące ją istoty, stanowiące całość tego organizmu łączyły siły dla swego przetrwania? Tak w skrócie można by scharakteryzować zaproponowaną przez Jamesa Lovelocka hipotezę Gai - jednego wielkiego ziemskiego organizmu, żyjącego własnym życiem, dbającego o swoje przetrwanie, regulującego otaczające go warunki tak, aby nie zginąć.
Zgodnie z tą hipotezą ani uderzenie meteorytu, ani ludzka zbójecka cywilizacyjna działalność, ani też dziury ozonowe i inne kosmiczne kataklizmy nie są w stanie zagrozić ziemskiemu jestestwu. Zaproponowana przed dwudziestu paru laty hipoteza, była jedną z tych, które mocno zamieszały w środowisku naukowców, stawiając pod znakiem zapytania wiele ugruntowanych teorii i uznanych praw natury, z koncepcją ewolucji włącznie. Czy oznacza to, że któraś z nich jest błędna? Czy z perspektywy Wenus i Marsa wszystko, czego mozolnie dowiedzieliśmy się o naszej planecie zyskuje nowy wymiar?

opracowanie dr Agnieszka Babczyńska i CSCS

O wykładowcy:
Prof. dr hab. January Weiner - kierownik Zespołu Ekologii Ekosystemów w Instytucie Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w ekologii fizjologicznej, bioenergetyce, ekologii ekosystemów, biogeochemii i biologii ewolucyjnej. Odbył kilka dłuższych staży zagranicznych (m.in. w University of Wisconsin i University of Iowa, USA oraz Philipps-Universitat w Marburgu, RFN - jako stypendysta Fundacji Humboldta).
Jest autorem lub współautorem ok. 50 publikacji oryginalnych w czasopismach międzynarodowych oraz ok. 200 artykułów, monografii i książek, w tym podręcznika ekologii. Współpracował w organizacji ekologicznych programów i projektów badawczych europejskiej Fundacji Nauki. Od 2007 roku jest współprowadzącym nowatorskiego w skali europejskiej kursu ekologii tropikalnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Opracowano na podstawie: http://pl.wikipedia.org/wiki/January_Weiner

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.