facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wykład gościnny - "Hero and king, hero and leader: Beowulf and the Icelandic Njáls saga"

Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych UŚ oraz Instytut Historii UŚ serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych na otwarty wykład gościnny pt. "Hero and king, hero and leader: Beowulf and the Icelandic Njals saga", który wygłosi prof. Rory McTurk z University of Leeds. Wykład odbędzie się 27 października 2009 r. o godzinie 11.30, w budynku Centrum Neofilologii UŚ (Sosnowiec, ul. Grota-Roweckiego 5), w sali 0.1. Tematem wykładu będą związki pomiędzy wczesnośredniowiecznym eposem angielskim, a sagami islandzkimi.

Profesor Rory McTurk jest autorem szeregu publikacji książkowych i artykułów dotyczących wczesnośredniowiecznych literatur angielskich i skandynawskich.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.