facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wykład dr. Marka K. Schutzego

wbios

23 września 2011 r. o godz. 15.00 na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, w sali Rady Wydziału, odbędzie się wykład pt. „Resolving pest species of the Bactrocera dorsalis complex (Diptera: Tephritidae): combining genetic, morphological, and behavioural information to answer an old question”. Prelekcję wygłosi dr Mark K. Schutze (Discipline of Biogeosciences Queensland University of Technology, Brisbane, Australia) na zaproszenie doktorantów Katedry Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii Uniwersytetu Śląskiego.

Streszczenie wystąpienia:

Orientalna muszka owocowa, Bactrocera dorsalis (Hendel), jest taksonem, który w XX w. został podzielony na zbiór ok. 70 gatunków. Wśród gatunków należących do tego zbioru, B. dorsalis s.s., B. papayae, B. philippinensis i B. carambolae są uważane za te, które najsilniej oddziaływują na światową agrokulturę, szczególnie na obszarze Azji i Pacyfiku.

Odkąd w połowie lat dziewięćdziesiątych B. papayae, B. philippinensis i B. carambolae zostały opisane jako gatunki różne od B. dorsalis s.s., badania na temat ich biologii i zwalczania zostały przerwane ze względu na ich bliskie podobieństwo morfologiczne, behawioralne i genetyczne. Pomimo ich znaczenia niewiele zrobiono w celu określenia, czy ta grupa jest reprezentowana przez cztery, trzy, dwa lub tylko jeden gatunek.

W prezentowanej pracy zastosowano kompleksowe i multidyscyplinarne spojrzenie na problem taksonomii gatunków poprzez zastosowanie genetycznych, morfometrycznych i behawioralnych metod na wybranych geograficznych populacjach B. dorsalis s.s., B. papayae, B. philippinensis i B. carambolae w celu wyjaśnienia specyfiki pokrewieństwa pomiędzy wymienionymi gatunkami. 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.