facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wykład dr. hab. prof. UŚ Michała Kani na Pace University w Nowym Yorku

Dr hab. prof. UŚ Michał Kania

Dr hab. prof. UŚ Michał Kania z Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego UŚ, przebywający na stypendium Fundacji Fulbrighta w Waszyngtonie, 5 kwietnia 2019 roku wygłosi wykład na Uniwersytecie Pace w Elisabeth Haub Law School (Nowy York). Prelekcja, poświęcona sytuacji dotyczącej zrównoważonych zamówień publicznych w Polsce, odbędzie się w ramach międzynarodowej konferencji naukowej Transatlantic Roundtable on Sustainable Public Procurement.

Przyznane dr. hab. prof. UŚ Michałowi Kani stypendium Fundacji Fulbrighta obejmuje 9-miesięczny pobyt na Uniwersytecie Jerzego Waszyngtona. Tematem badań prowadzonych przez naukowca z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego jest analiza wybranych instrumentów amerykańskiej regulacji poświęconej zamówieniom publicznym w kontekście ich wykorzystania dla wzmocnienia polskiej gospodarki.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.