facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wykład „Bioróżnorodność grzybów mikoryzowych towarzyszących topoli włoskiej: zintegrowane badania w ramach Europejskiej Sieci Doskonałości EVOLTREE”

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza na wykład „Bioróżnorodność grzybów mikoryzowych towarzyszących topoli włoskiej: zintegrowane badania w ramach Europejskiej Sieci Doskonałości EVOLTREE”, organizowany w ramach XVIII cyklu wykładów: „Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska”. Wykład wygłosi prof. dr hab. Barbara Kieliszewska-Rokicka z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Spotkanie odbędzie się w czwartek 18 marca o godz. 16.00 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska w Katowicach przy ul. Bankowej 9.
 

Harmonogram drugiej części cyklicznych wykładów CSCS

Wykłady z serii FORUM NATURA’16 są dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (http://www.wfosigw.katowice.pl/)

 

O wykładzie:
„Komu przeszkadzały grzyby mikoryzowe? Żyły sobie spokojnie, a zarząd spółdzielni bez konsultacji z mieszkańcami usunął je wszystkie! Dawały radość emerytom, spacerującym ze swoimi pupilkami, cieszyły dzieci bawiące się na podwórku, dawały wytchnienie biznesmenom wracającym po pracy do domu. Znowu, jak zwykle, ktoś nie pomyślał i nieodwracalną decyzją wyeliminował nam z osiedla grzyby mikoryzowe! Gdzie byli ekolodzy i obrońcy bioróżnorodności? Domagamy się ujawnienia winnych i zadośćuczynienia dla mieszkańców!”
Takie głosy, często bardzo głośne, odzywają się niemal za każdym razem, gdy spółdzielnia, właściciel terenu, czy zarządca drogi doprowadzi do wycięcia, czy choćby przycięcia drzew porastających osiedle lub ciągnących się wzdłuż jezdni. Wielkie, wyniosłe, zdrowe, dorodne topole, a ktoś je wyciął, nie ma ich. Nie ma nie tylko topól. Wraz z nimi ubyło... grzybów mikoryzowych. Tych, które niewidoczne gołym okiem żyją wśród korzeni drzew, wrastając pomiędzy ich komórki, dostarczając im soli mineralnych, związków biologicznie czynnych, prekursorów hormonów. Niektóre gatunki skazane są na jednego tylko symbionta i żaden inny gatunek nie może im go zastąpić, inne tolerują szerszą gamę życiowych partnerów. Często takie ścisłe współistnienie jest niezbędne do życia i rozmnażania się i grzyba, i współżyjącej z nim rośliny. A gdy nawet obaj partnerzy mogą bez siebie przeżyć - ich egzystencja jest znacznie uboższa.
Dotychczas stwierdzono, że niemal 85% roślin wyższych ma swoich grzybowych partnerów. Niektórych doskonale znamy, sprytnie szukając maślaków wśród sosenek, borowików wokół pni dębów, koźlaków w brzozowych zagajnikach. Mnóstwo grzybowych gatunków ukrywa się jednak przed naszymi oczami, w swych mikroskopijnych rozmiarach unikając bezpośredniej obserwacji. I wciąż nie wszystko o nich wiadomo. Jedno jest pewne: wielka bioróżnorodność kryje się wśród korzeni osiedlowych drzew, takich, jak sztucznie wyhodowana i nasadzana w miastach, strzelista wysmukła topola włoska. Każdy ją zna. Niemal nikt nie zna jej grzybowych symbiontów, które pomagają jej rosnąć i cieszyć oko emeryta i biznesmena, ich dzieci i wnuków. Lubimy topole? Lubmy i grzyby mikoryzowe.

opracowanie dr Agnieszka Babczyńska i CSCS

O wykładowcy:
Prof. dr hab. Barbara Kieliszewska-Rokicka - kierownik Zakładu Mikologii i Mikoryzy Instytutu Biologii Środowiska UKW w Bydgoszczy; pracownik Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku , członkini programu EVOLTREE, członkini Komitetu Sterującego akcji COST poświęconej badaniom obiegu węgla w strefie podziemnej ekosystemów leśnych; autorka licznych publikacji dotyczących zagadnienia mikoryzy.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.