facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wykaz uprawnień do nadawania stopni naukowych przez jednostki Uniwersytetu Śląskiego

Wykaz uprawnień

do nadawania stopni naukowych przez rady jednostek Uniwersytetu Śląskiego

(stan na 5 grudnia 2013 r.)

  Stopień naukowy doktora:

1. WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA
doktor nauk biologicznych w dyscyplinach:

 • biologia,
 • biotechnologia,

2. WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
doktor nauk humanistycznych w dyscyplinach:

 • bibliologia i informatologia,
 • językoznawstwo,
 • literaturoznawstwo,
 • kulturoznawstwo.

3. INSTYTUT CHEMII (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii)

 • doktor nauk chemicznych w dyscyplinie chemia.
4. INSTYTUT FIZYKI (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii)
 • doktor nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka.

5. INSTYTUT MATEMATYKI (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii)

 • doktor nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka.
6. WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI
doktor nauk o Ziemi ww dyscyplinach:
 • geografia,
 • geologia.

7. WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

doktor nauk humanistycznych w dyscyplinach:

 • filozofia,
 • historia,

doktor nauk społecznych w dyscyplinach:

 • nauki o polityce,
 • socjologia.
8. WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII
doktor nauk humanistycznych w dyscyplinach:
 • pedagogika,
 • psychologia.

9. INSTYTUT SZTUKI (Wydział Artystyczny)

 • doktor sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne.
10. WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
 • doktor nauk prawnych w dyscyplinie prawo.

11. WYDZIAŁ RADIA I TELEWIZJI IM. K. KIEŚLOWSKIEGO

 • doktor sztuk filmowych.
12. WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH
doktor nauk technicznych w dyscyplinach:
 • informatyka,
 • inżynieria materiałowa.

13. WYDZIAŁ TEOLOGICZNY

 • doktor nauk teologicznych.
14. WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI
 • doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.

 

  Stopień naukowy doktora habilitowanego:

1. WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

 • doktor habilitowany nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

2. WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinach:

 • bibliologia i informatologia,
 • językoznawstwo,
 • literaturoznawstwo,
 • kulturoznawstwo.

3. INSTYTUT FIZYKI (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii)

 • doktor habilitowany nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka.

4. INSTYTUT MATEMATYKI (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii)

 • doktor habilitowany nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka.

5. INSTYTUT CHEMII (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii)

 • doktor habilitowany nauk chemicznych w dyscyplinie chemia.

6. WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI
doktor habilitowany nauk o Ziemi w dyscyplinach:

 • geografia,
 • geologia.

7. WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinach:

 • filozofia,
 • historia,

doktora habilitowany nauk społecznych w dyscyplinach:

 • nauki o polityce,
 • socjologia.

8. INSTYTUT SZTUKI (Wydział Artystyczny)

 • doktor habilitowany sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne.

9. WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

 • doktor habilitowany nauk prawnych w dyscyplinie prawo.

10. WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH

 • doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa.

11. WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

 • doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika.

12. WYDZIAŁ TEOLOGICZNY

 • doktor habilitowany nauk teologicznych.

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.