facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wykaz uprawnień do nadawania stopni naukowych przez jednostki Uniwersytetu Śląskiego

Wykaz uprawnień

do nadawania stopni naukowych przez rady jednostek Uniwersytetu Śląskiego

(stan na 5 grudnia 2013 r.)

  Stopień naukowy doktora:

1. WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA
doktor nauk biologicznych w dyscyplinach:

 • biologia,
 • biotechnologia,

2. WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
doktor nauk humanistycznych w dyscyplinach:

 • bibliologia i informatologia,
 • językoznawstwo,
 • literaturoznawstwo,
 • kulturoznawstwo.

3. INSTYTUT CHEMII (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii)

 • doktor nauk chemicznych w dyscyplinie chemia.
4. INSTYTUT FIZYKI (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii)
 • doktor nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka.

5. INSTYTUT MATEMATYKI (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii)

 • doktor nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka.
6. WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI
doktor nauk o Ziemi ww dyscyplinach:
 • geografia,
 • geologia.

7. WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

doktor nauk humanistycznych w dyscyplinach:

 • filozofia,
 • historia,

doktor nauk społecznych w dyscyplinach:

 • nauki o polityce,
 • socjologia.
8. WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII
doktor nauk humanistycznych w dyscyplinach:
 • pedagogika,
 • psychologia.

9. INSTYTUT SZTUKI (Wydział Artystyczny)

 • doktor sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne.
10. WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
 • doktor nauk prawnych w dyscyplinie prawo.

11. WYDZIAŁ RADIA I TELEWIZJI IM. K. KIEŚLOWSKIEGO

 • doktor sztuk filmowych.
12. WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH
doktor nauk technicznych w dyscyplinach:
 • informatyka,
 • inżynieria materiałowa.

13. WYDZIAŁ TEOLOGICZNY

 • doktor nauk teologicznych.
14. WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI
 • doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.

 

  Stopień naukowy doktora habilitowanego:

1. WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

 • doktor habilitowany nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

2. WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinach:

 • bibliologia i informatologia,
 • językoznawstwo,
 • literaturoznawstwo,
 • kulturoznawstwo.

3. INSTYTUT FIZYKI (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii)

 • doktor habilitowany nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka.

4. INSTYTUT MATEMATYKI (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii)

 • doktor habilitowany nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka.

5. INSTYTUT CHEMII (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii)

 • doktor habilitowany nauk chemicznych w dyscyplinie chemia.

6. WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI
doktor habilitowany nauk o Ziemi w dyscyplinach:

 • geografia,
 • geologia.

7. WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinach:

 • filozofia,
 • historia,

doktora habilitowany nauk społecznych w dyscyplinach:

 • nauki o polityce,
 • socjologia.

8. INSTYTUT SZTUKI (Wydział Artystyczny)

 • doktor habilitowany sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne.

9. WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

 • doktor habilitowany nauk prawnych w dyscyplinie prawo.

10. WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH

 • doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa.

11. WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

 • doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika.

12. WYDZIAŁ TEOLOGICZNY

 • doktor habilitowany nauk teologicznych.

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.