facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wykład "Krajobraz kulturowy Jury Krakowsko-Częstochowskiej - nowe koncepcje jego ochrony"

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza na wykład Krajobraz kulturowy Jury Krakowsko-Częstochowskiej - nowe koncepcje jego ochrony" organizowany w ramach XVII cyklu wykładów: Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska. Wykład wygłosi prof. dr hab. Andrzej Czylok z Wydziału Nauk o Ziemi UŚ. Spotkanie odbędzie się w czwartek 28 maja o godz. 16.00 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska w Katowicach przy ul. Bankowej 9.

Harmonogram cyklicznych wykładów CSCS

O wykładzie:

Wiele jest w Polsce miejsc unikalnych, przepięknych, niepowtarzalnych. I to nie tylko w skali naszego kraju, ale i w skali europejskiej. Należy do nich Jura Krakowsko-Częstochowska. Jest to kraina, w której przyroda ożywiona i nieożywiona w nieskazitelnej harmonii komponuje się z historią i kulturą od czasów najdawniejszych aż po dziś dzień. Najbardziej lubią Jurę wspinacze skałkowi i grotołazi. Znają każdy załomek skalny, występ i próg; każdy najciemniejszy zakątek korytarza jaskiń, grot i studni. Jura wszak słynie ze skał i jaskiń. Lubią ją też chiropterolodzy. Nic dziwnego. Spenetrowane przez speleologów korytarze niedostrzegalnie zamieszkują nieprzeliczone kolonie nietoperzy należące do 17-tu gatunków. Wśród nich są gatunki niespotykane nigdzie indziej w Polsce. Jurę znają i cenią także paleobiolodzy. Właśnie tu, w osadach wapiennych pod "podłogą" jaskiń odnaleziono szczątki zwierząt kopalnych: nosorożca włochatego, mamuta, niedźwiedzia jaskiniowego. Także i człowiek chronił się w zaciszu krasowych grot od najwcześniejszych osiedleńczych czasów: bez wątpienia dowodzą tego ślady pobytu i zamieszkiwania ludzi z okresu paleolitu, oceniane na około 70 tys. lat. Jurę lubią i odwiedzają z zainteresowaniem miłośnicy historii dawniejszej i bliższej, wędrujący szlakiem warowni osadzonych na szczytach skał, jak orle gniazda.
Wielu ma Jura miłośników, tak wielu, że nieraz trudno zaparkować w okolicach najpiękniejszych skałek owianych legendami o diabłach i opowieściami o romantycznych miłościach, trudno znaleźć zaciszny zakątek nad zwierciadłem wody wypływającej ze skał. I trudno się temu dziwić, to kraina godna poznania, odwiedzania, aktywnego przebywania. Warta też ochrony. Na terenie Jury co piękniejsze i cenniejsze obszary otoczone są ochroną prawną w postaci Ojcowskiego Parku Narodowego, maleńkiego, jednego z najmniejszych polskich parków narodowych, w postaci licznych rezerwatów i pomników przyrody oraz w formie kilku parków krajobrazowych. Jakich jeszcze form ochrony trzeba - i czy trzeba, aby zachować bogactwo przyrodnicze, historyczne i kulturalne, składające się na krajobraz kulturowy tak nieodległego, a tak kontrastującego z postindustrialnym Śląskiem regionu? Regionu, w którym po dziś dzień duchy dawnych kasztelanów, białe damy i czarne psy snują się wśród krasowych skał, wywierzysk, bukowych lasów i ruin jurajskich warowni.

opracowanie dr Agnieszka Babczyńska i CSCS

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.