facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wydział Prawa i Administracji UŚ pomaga Fundacji „Gniazdo”

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego od trzech lat pomaga Fundacji dla Ludzi Potrzebujących Pomocy „Gniazdo”. Działania Wydziału na rzecz Fundacji mają charakter wielopłaszczyznowy. Studenci angażują się jako wolontariusze, a pracownicy świadczą pomoc prawną. Podopieczni, którym pomaga Wydział, pochodzą z ubogich środowisk społecznych, zagrożonych przestępczością i uzależnieniami. Ponadto, pomoc ma również wymiar materialny i jest realizowana poprzez zbiórki przeprowadzane wśród pracowników Wydziału.

Fundacja „Gniazdo” powstała w 1992 roku i od początku swojego istnienia realizuje „Program Pomocy Dzieciom i Młodzieży” z katowickich rodzin marginalizowanych.

 

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.