facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wydział Prawa i Administracji UŚ najlepszy w Polsce

prawo

Informujemy, że według przeprowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oceny jakości jednostek naukowych Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego znalazł się na pierwszym miejscu wśród wszystkich jednostek, prowadzących badania w dziedzinie nauk prawnych za lata 2005–2009.

Na podstawie prowadzonej działalności jednostki naukowe parametryzowane są za pomocą określonych kategorii, w skali od 1 do 5, przy czym kategoria 1 jest kategorią najwyższą. Oceny takiej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dokonuje raz na cztery lata, odrębnie w dwóch zakresach: wyników działalności naukowej oraz praktycznego zastosowania wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

W czwartek, 30 września 2010 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisała komunikat o ustaleniu kategorii jednostek naukowych w wyniku oceny parametrycznej. W ogólnopolskiej klasyfikacji Uniwersytet Śląski wypadł bardzo dobrze. Aż sześć wydziałów Uniwersytetu Śląskiego uzyskało 1 kategorię Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

  • Wydział Prawa i Administracji,
  • Wydział Artystyczny w Cieszynie,
  • Wydział Teologiczny,
  • Wydział Filologiczny,
  • Wydział Pedagogiki i Psychologii,
  • Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, który uplasował się na 1 pozycji ministerialnego rankingu jest tym samym najlepszą polską jednostką naukową w latach 2005–2009. Jest to ogromny sukces naszego wydziału.

Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego w dziedzinie sztuki zajął piąte miejsce, jednocześnie jest pierwszym uniwersytetem wśród uczelni artystycznych.

Pełną listę jednostek naukowych wraz z ich oceną jakościową opublikowano w komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 30 września 2010 r.

TVS - materiał z dnia 05.10.2010 r. „Najlepsze studia prawnicze w Polsce na Uniwersytecie Śląskim” dostępny jest na stronie: http://www.tvs.pl/informacje/29574/.

pdf  O wydarzeniu pisał również 8.10.2010 r. Polska Dziennik Zachodni w artykule Katarzyny Piotrowiak pt. „ Nasze uczelnie zdają egzamin ”.   

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.