facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wybory na kadencję 2016–2020

Zdjęcie ilustruje wybory, moment wrzucania karty głosowania do urny wyborczej


Informacja:
strona zawiera skany pism i komunikatów w formie dokumentów PDF. 


 

 

Wyniki wyborów władz wydziałowych

 


 

Kalendarium wyborów dziekanów 

 

 

 

Wyniki wyborów na funkcje prorektorów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kadencję 2016–2020

 

Odpisy z protokołu komisji skrutacyjnej z dnia 21 marca 2016 r. :

 

 

Wyniki wyborów na funkcję rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kadencję 2016–2020

 

Odpis z protokołu komisji skrutacyjnej z dnia 15 marca 2016 roku

 

 

Kandydaci na rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kadencję 2016–2020

 

►  prof. zw. dr hab. Marian Kisiel (dokument pdf, 758 KB)

►  prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk (dokument pdf, 1 108 KB)

►  prof. zw. dr hab. Alicja Ratuszna (dokument pdf, 900 KB)

►  prof. zw. dr hab. Krystian Roleder (dokument pdf, 288 KB)

 


► Uchwała nr 7/2016 Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie zasad wyborów przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

► Komunikat Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej z 18 marca 2016 r. ws. kandydatów na prorektorów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

► Zarządzenie nr 2/2016 Przewodniczącego Kolegium Elektorów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z 16 marca 2016 r.

► Zarządzenie nr 1/2016 Przewodniczącego Kolegium Elektorów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 8 marca 2016 r.

► Komunikat Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących łączenia funkcji prodziekana i zastępcy dyrektora instytutu

► Uchwała nr 6/2016 Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie ustalenia listy kandydatów na rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

►  Wyniki sondażu wyborczego na funkcję rektora Uniwersytetu Śląskiego w kadencji 2016–2020 przeprowadzonego 23 lutego 2016 r. na inauguracyjnym posiedzeniu Kolegium Elektorów Uniwersytetu

►  Skład Uczelnianej Komisji Wyborczej

►  Uchwała nr 5/2016 Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 23 lutego 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia wątpliwości dotyczących czynnego prawa wyborczego

►  Uchwała nr 4/2016 Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z 23 lutego 2016 r. w sprawie wyboru członków kolegium elektorów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

►  Uchwała nr 514 Senatu Uniwersytetu Śląskiego
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wyborczego Uniwersytetu Śląskiego
dotyczącego wyborów organów na kadencję 2016–2020

►  Uchwała nr 3/2015 Uczelnianej Komisji Wyborczej
z 25 listopada 2015 r. w sprawie powołania pozawydziałowych komisji wyborczych na kadencję 2016–2020

►  Wyciąg z przepisów wyborczych:

► Pismo do przewodniczących Wydziałowych i Pozawydziałowych Komisji Wyborczych

► Pismo przewodniczącego UKW ws. dokumentów, które należy dołączyć do zgłoszenia kandydata na rektora

 

 

Informacje

 

Inauguracyjne posiedzenie Kolegium Elektorów Uniwersytetu Śląskiego – 23 lutego 2016 roku
Zarządzenie nr 1/2016 przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej 

Lista elektorów na kadencję 2016–2020  

 

Komunikaty Uczelnianej Komisji Wyborczej

 

 

 

Komunikaty Uczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu Studenckiego 

 

 

 

Komunikaty Pozawydziałowych Komisji Wyborczych

 

 

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.