facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Współpraca z Narodowym Technicznym Uniwersytetem Ukrainy

4 kwietnia 2011 r. gościem Uniwersytetu Śląskiego będzie prof. Sergiy Sidorenko, prorektor ds. współpracy z zagranicą Narodowego Uniwersytetu Technicznego Ukrainy „Kijowskiego Instytutu Politechnicznego” w Kijowie. Towarzyszyć mu będzie Waldemar Siwiński, prezes zarządu Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”.

O godz. 14.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach gości podejmie JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prof. dr hab. Barbara Kożusznik, prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą oraz prof. UŚ dr hab. Jolanta Tambor, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej.

Przedmiotem rozmów będzie współpraca naukowa pomiędzy obiema uczelniami, wymiana studentów i pracowników naukowych oraz planowane podpisanie umowy dwustronnej o współpracy. Inicjatorem porozumienia jest Dział Współpracy z Zagranicą UŚ. Umowa ma na celu sformalizowanie prowadzonej dotychczas współpracy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a KPI.

Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy jest jedną z najstarszych uczelni technicznych w Europie (założono ją w 1898 r.). W 29 jednostkach dydaktycznych kształci blisko 40000 studentów. Przy KPI działa również Ukraińsko-Polskie Centrum, które służy wszystkim uczelniom zaangażowanym w program Study in Poland (w tym UŚ), stanowi stały punkt informacyjno-konsultacyjny dla naukowców polskich i ukraińskich oraz dla studentów i maturzystów zainteresowanych studiowaniem w Polsce.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.