facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Współpraca z firmą EduLab sp. z o.o.

Zdjęcie: długopis w dłoni

Uniwersytet Śląski rozpoczyna współpracę z firmą EduLab sp. z o.o., z którą zawarta została umowa na wdrożenie systemu w ramach projektu dotyczącego akceleratora nowych technologii EduLAB działającego w sektorze nauki. Pracownikom Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ udostępniony zostanie system informatyczny Universality, wspomagający m.in. obsługę procesu dydaktycznego poprzez korzystanie z zadań programistycznych zaproponowanych przez firmy IT.

Umowa o współpracy, którą sygnowali dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski – prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej oraz prezes zarządu EduLAB sp. z o.o. Łukasz Dominik Czernecki, zawarta została 24 lipca 2018 roku.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.