facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Współpraca Uniwersytetu Śląskiego z Narodowym Funduszem Zdrowia

Uniwersytet Śląski rozpoczął współpracę z Narodowym Funduszem Zdrowia, aby przybliżyć studentom, pracownikom i całej społeczności akademickiej zagadnienia związane z nowością NFZ – Zintegrowanym Informatorem Pacjenta (ZIP), a także programami profilaktycznymi, leczenia za granicą, gdzie można otrzymać pomoc medyczną w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Zintegrowany Informator Pacjenta to ogólnopolski serwis, który udostępnia pacjentom informacje o udzielonych im świadczeniach zdrowotnych od 2008 roku oraz kwocie środków publicznych wydanej na sfinansowanie leczenia.

Do końca września 2014 roku w województwie śląskim Narodowy Fundusz Zdrowia wydał już ponad 135 tysięcy loginów i haseł dostępowych do ZIP.

Dzięki ZIP, po odebraniu w mobilnym stanowisku, delegaturze, sekcji obsługi ubezpieczonych lub siedzibie oddziału wojewódzkiego NFZ osobistego loginu i hasła, pacjent może w każdej chwili, za pomocą internetu (po zalogowaniu się na stronie www.zip.nfz.gov.pl), zweryfikować wykonane na jego rzecz usługi.

System dostarcza pacjentowi informacji o świadczeniach udzielonych mu od 2008 roku, w tym:

 • gdzie i kiedy się leczył i ile za to leczenie zapłacił NFZ,
 • gdzie i kiedy wykupił refundowaną receptę i ile za leki zapłacił NFZ,
 • gdzie złożył deklarację do lekarza POZ, pielęgniarki lub położnej,
 • czy ma prawo do świadczeń,
 • w kolejce do których specjalistów i uzdrowisk czeka,
 • informacji dotyczących realizacji wniosków ortopedycznych,
 • w których placówkach można się leczyć w ramach NFZ.


W Zintegrowanym Informatorze Pacjenta mogą zarejestrować się pacjenci, którzy odwiedzą mobilne stanowisko, delegaturę, sekcję lub oddział Narodowego Funduszu Zdrowia (z ważnym dowodem osobistym lub paszportem).

Dane udostępniane w ZIP są tzw. danymi wrażliwymi i zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych oraz wytycznymi GIODO, podlegają szczególnej ochronie. Dlatego wymagany jest osobisty odbiór loginu i hasła ZIP.

Stoiska będą znajdować się m.in. na terenie kampusu Uniwersytetu Śląskiego podczas specjalnie zorganizowanych spotkań.

Rodzic zgłaszający swoje dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego ma możliwość uzyskania danych dostępowych do ZIP dla dzieci w wieku od 0 do 18 lat. Dane dostępowe do ZIP dla dziecka zostaną wydane tylko tej osobie, która zgłosiła dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego, a fakt ten jest potwierdzony w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych (CWU). Tą osobą jest najczęściej matka dziecka lub jego ojciec (jednak w zależności od sytuacji, dziecko może być zgłoszone do ubezpieczenia także przez babcię, dziadka, współmałżonka rodzica dziecka lub opiekuna prawnego w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka). Młodzież w wieku 16−18 lat może otrzymać dane dostępowe do ZIP za okazaniem własnego ważnego paszportu lub dowodu osobistego.

W ramach współpracy na terenie Uniwersytetu Śląskiego będą organizowane również spotkania informacyjne oraz imprezy mające na celu poszerzanie wiedzy na temat Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP), a także programów profilaktycznych, leczenia za granicą oraz warunków powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Spotkania informacyjne odbywać będą się:

 • 13 listopada od godz. 10.00 do 14.00 na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu,
 • 14 listopada od godz. 10.00 do 14.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego,
 • 19 listopada od godz. 10.00 do 14.00 na terenie kampusu Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie (Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji oraz Wydział Artystyczny, hol główny budynku)
 • 24 listopada od godz. 10.00 do 14.00 na Wydziale Pedagogiki i Psychologii,
 • 26 listopada od godz. 10.00 do 14.00 w Szkole Zarządzania,
 • 4 grudnia od godz. 10.00 do 14.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego.
   

Więcej informacji na temat systemu ZIP można znaleźć na stronie: www.zip.nfz.gov.pl oraz uzyskać pod numerem infolinii 32 735 16 00.


Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.