facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Współpraca transgraniczna – PROGRES3

24 listopada 2011 r. w VŠB − Uniwersytetcie Technicznym w Ostrawie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz dyrektor ds. projektów Piotr Stoły wezmą udział w spotkaniu Rady uczelni zrzeszonych w ramach konsorcjum PROGRES3.

Działalność konsorcjum, które skupia 11 szkół wyższych, ogniskuje się wokół współpracy transgranicznej pomiędzy Polską, Czechami i Słowacją.

Czwartkowe spotkanie ma na celu określenie kierunków współpracy i planowanych wspólnych projektów.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.