facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Współpraca między UŚ, Okręgową Izbą Radców Prawnych oraz Fundacją Facultas Iuridica

5 grudnia 2014 r. o godz. 10.15 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego zostanie podpisana umowa o współpracy pomiędzy uczelnią a Okręgową Izbą Radców Prawnych w Katowicach oraz Fundacją WPiA UŚ Facultas Iuridica.

Współpraca naukowa i szkoleniowa dotyczyć będzie m.in.:

  • organizacji konferencji naukowych z udziałem przedstawicieli nauki i praktyki;
  • organizacji szkoleń dla radców prawnych i aplikantów radcowskich;
  • organizacji wykładów pracowników UŚ w ramach szkoleń, konferencji organizowanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach;
  • wspólnej edycji publikacji naukowych, komentarzy, opracowań praktycznych;
  • rozszerzenia udziału członków Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach w studiach prawniczych zarówno magisterskich, jak i doktoranckich prowadzonych na Uniwersytecie Śląskim.


W spotkaniu udział wezmą: prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach r.pr. Ryszard Ostrowski oraz wiceprezesi Fundacji dr hab. Monika Jagielska i dr hab. prof. UŚ Rafał Blicharz.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.