facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Współpraca z I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Żorach

Zdjęcie umowy

W środę 9 listopada 2016 roku o godz. 9.30 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bakowa 12) zostanie podpisana umowa o podjęciu współpracy dydaktycznej między Uniwersytetem Śląskim a I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach.

Ze strony uczelni umowę sygnować będzie prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek, natomiast zespół szkół ogólnokształcących reprezentować będzie dyrektor mgr Urszula Machalica.

W wydarzeniu udział wezmą także: naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Żory mgr Bożena Dąbrowska, nauczyciele mgr Tomasz Sieradzan (chemia), dr Mariusz Gębarowski (fizyka i informatyka), mgr Beata Pasierbek (język angielski i wiedza o kulturze), uczniowie Alicja Wolak (przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego), Agnieszka Staroń (stypendystka Prezesa Rady Ministrów), Aleksandra Domin (finalistka wielu olimpiad i konkursów przedmiotowych, stypendystka Prezydenta Miasta Żory).

Nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest zapewnienie uczniom wyższej jakości kształcenia oraz umożliwienie pogłębiania wiedzy i zainteresowań. Uczestnictwo w projekcie ma ułatwić im podjęcie decyzji o dalszej edukacji i wyborze kierunku studiów zgodnego z predyspozycjami oraz kompetencjami.

Współpraca dydaktyczna będzie obejmować m.in. współprowadzenie wybranych lekcji przez nauczycieli akademickich wspólnie z nauczycielami liceum oraz uczestnictwo uczniów w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli akademickich i studentów na terenie Uniwersytetu Śląskiego. Uczniowie zyskają dostęp do pracowni i laboratoriów, będą mogli korzystać z księgozbiorów i elektronicznych baz danych Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej (CINiBA), jak również uczestniczyć  w wybranych wydarzeniach organizowanych przez uczelniane organizacje. Współpraca otwiera także możliwość prowadzenia badań wśród nauczycieli, uczniów oraz rodziców. Badania te staną się podstawą prac licencjackich, magisterskich i naukowych  z zakresu edukacji.

Osobami koordynującymi współpracę z ramienia Uniwersytetu Śląskiego są: dr Magdalena Ochwat oraz dr hab. Eugenia Sojka.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.