facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wspólne posiedzenie prezydium KRASP i PAN

Od 1 do 3 lipca 2011 r. w Domu Pracy Twórczej PAN w Wierzbie będzie miało miejsce wspólne posiedzenie prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Polskiej Akademii Nauk. Uczestnicy obradować będą również z członkami Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP.

W wydarzeniu udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, członek prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.