facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wspólne posiedzenie prezydium KRASP oraz prezydium PAN

Od 3 do 4 lipca 2014 r. w Jabłonnej odbywać się będzie wspólne posiedzenie prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz prezydium Polskiej Akademii Nauk. W obradach udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący KRASP prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Podczas obrad omówione zostaną m.in.:

  • programy operacyjne PO WER i PO IR – konsultacje z KE, wkład własny, nauki podstawowe a nauki stosowane;
  • działania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – wykorzystanie infrastruktury zbudowanej ze środków PO IG i PO IŚ;
  • przebieg prac nad nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i innych ustaw;
  • założenia nowelizacji ustawy o PAN;
  • problemy uczelni i jednostek naukowych związane ze skutkami reprywatyzacji;
  • działania Narodowego Centrum Nauki oraz Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych.


W posiedzeniu udział wezmą m.in.: podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Marek Ratajczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego Iwona Wendel, przewodniczący Senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu prof. Kazimierz Wiatr, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Jerzy Woźnicki, przewodniczący Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów prof. Antoni Tajduś, przedstawiciel Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych prof. Ewaryst Rafajłowicz, przewodniczący Rady Narodowego Centrum Nauki prof. Michał Karoński, kierownik Działu Koordynacji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Marcin Łuszczyński oraz dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego prof. Marek Niezgódka.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.