facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wspólne obrady prezydium KRASP i KRUP z udziałem członków prezydium PAN

Od 2 do 4 lipca 2015 r. w Olsztynie obradować będą członkowie prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP) i prezydium Polskiej Akademii Nauk (PAN). Gospodarzem spotkania będzie JM Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego prof. dr hab. Ryszard Górecki.

W programie trzydniowych obrad przewidziano posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (2 lipca), wspólne obrady prezydium KRASP i KRUP z udziałem członków prezydium PAN oraz posiedzenie prezydium KRASP z udziałem członków prezydium PAN (3 lipca). 

W porządkach trzydniowych obrad zaplanowano między innymi: dyskusję na temat programu rozwoju szkolnictwa wyższego tworzenia uczelni badawczych, finansowania zespołów badawczych, wkładu własnego uczelni przy realizacji projektów infrastruktury B+R, nowelizacji Kodeksu Pracy. Poruszone zostaną zagadnienia związane z projektem nowelizacji ustawy o PAN, stanem prac nad zasadami parametryzacji. Omówione zostaną również tematy współpracy polsko-ukraińskiej, inne sprawy międzynarodowe oraz dostęp do informacji publicznej i zagrożenia autonomii uczelni.

W obradach udział wezmą między innymi: minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich prof. dr hab. Bronisław Marciniak, prezes Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Jerzy Duszyński, JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. prof. UW Marcin Pałys, JM Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie prof. dr hab. Stanisław Michałowski, prorektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, prorektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dr hab. prof. UWM Jerzy Przyborowski, przewodniczący Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych prof. dr hab. n. med. Maciej Zabel, przewodniczący Rad Kuratorów PAN prof. dr hab. Jerzy M. Brzeziński, dyrektor Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji prof. zw. dr hab. Marek Kręglewski, przewodniczący Międzynarodowej Fundacji Badań nad Polityką Edukacją prof. dr Taras Finikov. 

Uczestnicy obrad wezmą również udział w uroczystym posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, któremu towarzyszyć będzie uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Jerzemu Woźnickiemu oraz wręczenie dyplomów doktorom habilitowanym UWM w Olsztynie. 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.