facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”

18 października 2012 r. o godz. 10.00 na Wydziale Teologicznym UŚ w Katowicach (ul. Jordana 18, sala numer 407) odbędzie się spotkanie poświęcone możliwości składania wniosków do działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

W ramach działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” przewidziano dofinansowanie z przeznaczeniem na realizację projektów o charakterze technicznym, informatycznym i organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej. Wsparcie może być udzielone przedsiębiorcy, który planuje rozpoczęcie lub rozwój współpracy w oparciu o rozwiązanie elektroniczne, w szczególności przez dostosowanie własnych systemów informatycznych do systemów informatycznych przedsiębiorców, z którymi kooperuje w celu umożliwienia automatyzacji wymiany informacji między ich systemami informatycznymi. Typowy projekt obejmuje integrację systemów informatycznych przedsiębiorstw lub wdrażanie nowych systemów mających na celu umożliwienie automatyzacji wymiany informacji. Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

Seminarium poprowadzą specjaliści Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Szczegółowe informacje oraz karta zgłoszeniowa dostępna są na stronie internetowej: www.enterprise.garr.pl/?p=/pl/aktualnosci/0196.

Aby zgłosić swój udział, należy przesłać wypełnioną kartę uczestnictwa drogą elektroniczną na adres: enterprise@garr.pl lub faksem na numer 032 72 85 803 do 16 października br. Potwierdzenie udziału w spotkaniu zostanie przekazane drogą elektroniczną na adres podany przez uczestnika w karcie zgłoszenia kilka dni przed organizowanym spotkaniem.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.