facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wręczenie nagród w konkursie na najlepszą pracę dyplomową poszukującą innowacyjnych rozwiązań

27 listopada 2012 r. o godz. 10.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (sala 29) odbędzie się wręczenie nagród w konkursie na najlepszą pracę dyplomową poszukującą innowacyjnych rozwiązań. W uroczystości udział wezmą prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny.

Celem konkursu było wyłonienie najlepszej pracy dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej lub magisterskiej), proponującej innowacyjne rozwiązanie w jednym z obszarów wspierających gospodarkę.

Decyzją Komisji Konkursowej najwyższą ocenę otrzymała praca pt. „Analiza uwarunkowań osuwisk na obszarze miasta i gminy Jordanów w systemach GIS”, autorstwa Moniki Kuraś z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.

Konkurs został zorganizowany przez Biuro Karier oraz Biuro Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Śląskiego w ramach projektu „Promocja idei własności intelektualnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”, współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Kreator Innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.