facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wręczenie nagród w konkursie na innowacyjne prace dyplomowe

Zakończyła się druga edycja konkursu na najlepszą pracę dyplomową (licencjacką, inżynierską, magisterską) poszukującą innowacyjnych rozwiązań. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 9 stycznia 2014 r. o godz. 10.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego. W programie spotkania przewidziano prezentacje laureatów oraz wystąpienia dr. Sławomira Sitka z Wydziału Nauk o Ziemi na temat wyzwań współczesnego rynku pracy i Łukasza Zjawińskiego z TechMine. W spotkaniu udział weźmie prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny.

Konkurs – organizowany przez Biuro Karier oraz Biuro Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Śląskiego – jest jednym z zadań realizowanych w ramach projektu „Promocja idei własności intelektualnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Kreator Innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”.

Więcej informacji na temat poszczególnych edycji konkursu znajduje się na stronie Biura Karier UŚ.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.