facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wręczenie nagród w konkursie „Babciu, dziadku opowiedz mi o czasach stanu wojennego”

11 lutego 2014 r. o godz. 16.00 w Studiu Koncertowym Polskiego Radia Katowice odbędzie się uroczystość wręczenia nagród w konkursie „Babciu, dziadku opowiedz mi o czasach stanu wojennego”. W wydarzeniu udział weźmie prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny.

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa śląskiego.

Celem konkursu jest m.in.: zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski, kształtowanie postaw obywatelskich i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu publicznym, zainteresowanie uczniów historią regionu, kształtowanie szacunku dla dziedzictwa kultury duchowej i materialnej ludzkości.

Patronat honorowy nad konkursem sprawują: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Wiesław Banyś, senator RP Maria Pańczyk, wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk, śląski kurator oświaty Stanisław Faber oraz dyrektor Biblioteki Śląskiej prof. zw. dr hab. Jan Malicki.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.