facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wręczenie nagród laureatom konkursu „Moje wspomnienia z Uniwersytetu Śląskiego”

10 października 2012 r. o godz. 15.00 prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny spotka się z laureatami konkursu „Moje wspomnienia z Uniwersytetu Śląskiego”. Spotkanie będzie okazją do wręczenia nagród przez fundatorów – firmę Baltimpex Telecom Group oraz Centrum Edukacyjne Future. Nagrodą główną były wybrane studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim.

Konkurs pt. „Moje wspomnienia z Uniwersytetu Śląskiego” organizowany był przez Dziennik Zachodni we współpracy z uczelnią. Zadaniem uczestników było przesłanie wspomnienia związanego z uczelnią w formie anegdoty, historii lub zdjęcia.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.