facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wręczenie „Górnośląskich Tacytów”

24 maja 2012 r. o godz. 18.00 w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych UŚ odbędzie się uroczystość wręczenia Nagrody im. ks. Augustina Weltzla „Górnośląski Tacyt”, przyznawanej w kategoriach: badacz historii i popularyzator historii. 

Wstęp na uroczystość jest wolny. W programie spotkania przewidziano również dyskusję panelową pt. „Podziały, powrót czy przyłączenie – Górny Śląsk w 1922 roku”.

„Górnośląski Tacyt” to wyróżnienie ustanowione przez Ruch Autonomii Śląska w roku 2007 w celu uhonorowania wysiłków badaczy i popularyzatorów historii regionu. Laureatów wyłania kapituła złożona z naukowców zajmujących się górnośląską problematyką. Patronem nagrody jest pionier górnośląskiej historiografii ks. Augustin Weltzel (1817–1897), nazywany przez współczesnych „górnośląskim Tacytem”. Publikacje Weltzla to przykład naukowej rzetelności i braku narodowych uprzedzeń, które miały w poważnym stopniu zaważyć na późniejszym dziejopisarstwie dotyczącym regionu.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.