facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wręczenie „Górnośląskich Tacytów”

6 czerwca 2011 r. o godz. 18.00 w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 11) odbędzie się uroczystość wręczenia Nagrody im. ks. Augustina Weltzla „Górnośląski Tacyt”. Wyróżnienie przyznawane jest w kategoriach: badacz historii i popularyzator historii.
 

W programie uroczystości przewidziano dyskusję panelową z udziałem m.in. Kazimierza Kutza, prof. dr hab. Aleksandra Nawareckiego i prof. dr hab. Ryszarda Kaczmarka pt. „Śląskie przebudzenie?”.
 

„Górnośląski Tacyt” to nagroda ustanowiona przez Ruch Autonomii Śląska w roku 2007 w celu uhonorowania wysiłków badaczy i popularyzatorów historii regionu. Laureatów wyłania kapituła złożona z naukowców zajmujących się górnośląską problematyką. Patronem nagrody jest pionier górnośląskiej historiografii ks. Augustin Weltzel (1817–1897), nazywany przez współczesnych „górnośląskim Tacytem”. Publikacje Weltzla to przykład naukowej rzetelności i braku narodowych uprzedzeń, które miały w poważnym stopniu zaważyć na późniejszym dziejopisarstwie dotyczącym regionu.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.