facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wręczenie dyplomów najlepszym absolwentom oraz nagrody w plebiscycie „Absolwent z Pasją” 2019

laur

W środę 11 grudnia 2019 roku o godz. 15.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, sala 29) rozpocznie się uroczystość wręczenia dyplomów najlepszym absolwentom roku akademickiego 2018/2019 oraz nagrody w siódmej edycji plebiscytu „Absolwent z Pasją”.

Wyróżnieni absolwenci zostali wybrani przez władze poszczególnych jednostek Uniwersytetu Śląskiego. Studentów wyróżniono między innymi za: bardzo wysoką średnią ocen z całego okresu studiów, celującą lub bardzo dobrą ocenę na dyplomie, osiągnięcia naukowe lub artystyczne. Wielu z nich to stypendyści. Najlepszym absolwentom rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk wręczy dyplomy, listy gratulacyjne oraz zestawy upominków.

Podczas uroczystości zostanie oficjalnie ogłoszony laureat siódmej edycji uniwersyteckiego plebiscytu „Absolwent z Pasją”, który ma na celu promocję osiągnięć i niezwykłych pasji absolwentów wszystkich roczników od początku istnienia uczelni. Tytuł „Absolwenta z Pasją” jest wyróżnieniem przyznawanym za zainteresowania, którym osoba wyróżniona oddaje się z pełnym zaangażowaniem, za aktywną i znaczącą działalność społeczną oraz za osiągnięcia indywidualne w działalności kulturalnej, naukowej lub w sporcie.

Na wybranego kandydata można głosować do 11 grudnia 2019 roku za pośrednictwem strony internetowej „Gazety Wyborczej”: katowice.wyborcza.pl. Zwycięzca plebiscytu otrzyma wyjątkową nagrodę – możliwość odbycia lotu balonem badawczym Uniwersytetu Śląskiego.

Szczegółowych informacji na temat uroczystości oraz plebiscytu udziela Dział Promocji Uniwersytetu Śląskiego (tel. 32 359 21 52, e-mail: absolwent@us.edu.pl).


Aktualizacja: 5.12.2019

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.