facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wręczenie dyplomów najlepszym absolwentom oraz nagrody w plebiscycie „Absolwent z Pasją”

W poniedziałek 30 listopada 2015 roku o godz. 16.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się uroczystość wręczenia dyplomów najlepszym absolwentom roku akademickiego 2014/2015 oraz nagrody w trzeciej edycji plebiscytu „Absolwent z Pasją”.

Wyróżnieni absolwenci zostali wybrani przez władze poszczególnych jednostek Uniwersytetu Śląskiego: dziekanów wydziałów, dyrektora Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych oraz dyrektora Szkoły Zarządzania. Studenci zostali wyróżnieni między innymi za: bardzo wysoką średnią ocen z całego okresu studiów, celującą lub bardzo dobrą ocenę na dyplomie, osiągnięcia naukowe lub artystyczne. Wielu z nich to stypendyści. Najlepszym absolwentom JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś wręczy dyplomy, listy gratulacyjne oraz zestawy upominków.

Ponadto zostaną uhonorowani listami rekomendacyjnymi od prezesa Stowarzyszenia Absolwentów UŚ Tadeusza Donocika. Otrzymają również gratulacje od prezydentów, burmistrzów i wójtów miast, z których pochodzą.

W uroczystości udział wezmą prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek oraz prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. prof. UŚ Mirosław Nakonieczny.

W trakcie uroczystości zostanie oficjalnie ogłoszony laureat trzeciej edycji uniwersyteckiego plebiscytu „Absolwent z Pasją”, który ma na celu promocję osiągnięć i niezwykłych pasji absolwentów wszystkich roczników od początku istnienia uczelni. Tytuł „Absolwenta z Pasją” jest wyróżnieniem przyznawanym za zainteresowania, którym osoba wyróżniona oddaje się z pełnym zaangażowaniem, za aktywną, wyróżniającą się i znaczącą działalność społeczną oraz za osiągnięcia indywidualne w działalności kulturalnej, naukowej lub w sporcie. Od stycznia 2015 roku komisja plebiscytowa wyłaniała Absolwentów Miesiąca, spośród których w ramach głosowania zostanie wybrany Absolwent Roku. O tytuł „Absolwenta z Pasją 2015” ubiegają się: Dominika Pawlak, Robert Garstka, Mikołaj Wicher, Tomasz Bolik, Adam Adamczyk, Marcin Staszewski, Paweł Bajtlik, Daniej Czornyj, Anna Ginał oraz Piotr Czarnota.

Głosowanie odbywa się drogą internetową na stronie „Gazety Wyborczej”: http://katowice.wyborcza.pl.

Głosy można oddawać od 9 do 29 listopada 2015 roku. Zwycięzca otrzyma m.in. statuetkę zaprojektowaną przez dr hab. Katarzynę Pykę. Fundatorami nagród dla zwycięzcy i pozostałych laureatów są: Floatarium, Opera Śląska, Teatr Zagłębia, Muzeum Powstań Śląskich, Muzeum Historii Katowic, Teatr Korez, Teatr Mały w Tychach, Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego, Teatr Nowy w Zabrzu oraz Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia.

Partnerami uroczystości są: Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego, CenterMed Katowice, Fundacja Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego „Paideia”.

Nad plebiscytem „Absolwent z Pasją” patronat objęli: „Gazeta Wyborcza”, TVP Katowice, Radio Katowice, Telewizja internetowa UŚ, „Gazeta Uniwersytecka UŚ”.

Gali wręczenia dyplomów i nagród będzie towarzyszyć wystawa najlepszych tegorocznych dyplomów z projektowania graficznego pt. „Dyplomy 2015: projektowanie graficzne”, której kuratorem jest dr hab. Tomasz Kipka, zastępca dyrektora Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego.

Szczegółowych informacji nt. uroczystości oraz plebiscytu „Absolwent z Pasją” udziela Biuro Promocji i Imprez Akademickich UŚ (tel. 32 359 19 75, e-mail: absolwent@us.edu.pl).

 Plakat promujący galę wręczenia dyplomów najlepszym absolwentom oraz nagrody w plebiscycie „Absolwent z Pasją”


„rudaslaska.pl” - „Celujący studenci z Rudy Śląskiej” (30.11.2015).

„swiony.pl” - „Najlepsze absolwentki UŚ” (02.12.2015).

„bbfan.pl” - „Cieszyn: Nasz „Absolwent z Pasją”” (07.12.2015).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.