facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wręczenie dyplomów najlepszym absolwentom oraz nagrody w plebiscycie „Absolwent z Pasją”

We wtorek 9 grudnia 2014 roku o godz. 16.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się uroczystość wręczenia dyplomów najlepszym absolwentom roku akademickiego 2013/2014 oraz nagrody w plebiscycie „Absolwent z Pasją”.

Wyróżnieni absolwenci zostali wybrani przez władze poszczególnych jednostek Uniwersytetu Śląskiego: dziekanów wydziałów, dyrektora Szkoły Zarządzania oraz dyrektora Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych. Studenci otrzymają wyróżnienia między innymi za: bardzo wysoką średnią ocen z całego okresu studiów, wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne. Niejednokrotnie są oni laureatami nagród i wyróżnień o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym oraz posiadają certyfikaty językowe.

Każdy z absolwentów podczas uroczystości otrzyma z rąk JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia dyplom, list gratulacyjny oraz zestaw upominków. W uroczystości udział weźmie również prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny.

Absolwenci zostaną uhonorowani listami rekomendacyjnymi od prezesa Stowarzyszenia Absolwentów UŚ Tadeusza Donocika. Otrzymają również gratulacje od prezydentów, burmistrzów i wójtów miast, z których pochodzą.

Uroczystość będzie okazją do wręczenia nagrody w drugiej edycji plebiscytu „Absolwent z Pasją”. Plebiscyt ma na celu promocję osiągnięć i niezwykłych pasji absolwentów Uniwersytetu Śląskiego wszystkich lat akademickich od początku powstania uczelni. Tytuł „Absolwenta z Pasją” jest uhonorowaniem absolwenta za jego zainteresowania, którym oddaje się z pełnym zaangażowaniem, a także za aktywną, wyróżniającą się i znaczącą działalność społeczną oraz za osiągnięcia indywidualne w zakresie działalności kulturalnej, naukowej lub w sporcie. Spośród dziesięciu absolwentów danego miesiąca, drogą głosowania na stronie internetowej „Gazety Wyborczej” zostanie wybrany Absolwent Roku 2014.

Gali wręczenia dyplomów i nagród będzie towarzyszyć wystawa najlepszych tegorocznych dyplomów z projektowania graficznego, której kuratorem jest dr Tomasz Kipka, zastępca dyrektora Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego.

plakat


„grzegorzgawlik.pl” - „Grzegorz Gawlik – Absolwentem z Pasją Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Relacja z uroczystości wręczenia nagród.” (10.12.2014).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.