facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wręczenie nagród ministra nauki i szkolnictwa wyższego

19 grudnia 2012 r. o godz. 11.00 w Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się uroczystość wręczenia nagród ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz naukowo-techniczne, za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej, a także nagród dla nauczycieli akademickich za całokształt dorobku. W wydarzeniu uczestniczyć będzie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.