facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wolontariat w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego oraz Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach organizują spotkanie informacyjne dotyczące wolontariatu w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw. Wolontariat skierowany jest przede wszystkim do studentów i absolwentów prawa, psychologii, pedagogiki, pracy socjalnej oraz socjologii, którzy ukończyli co najmniej II rok studiów. Punkty Pomocy Ofiarom Przestępstw działają w większości miast na terenie województwa śląskiego, a prowadzone są przez samorządy terytorialne i organizacje pozarządowe.

Spotkanie rozpocznie się 25 lutego 2015 r. o godz. 10.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, aula im. Kazimierza Lepszego, I piętro). Telefoniczne zapisy na spotkanie informacyjne prowadzi Biuro Karier: 32 359 20 32 oraz 32 359 19 82. 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.bk.us.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.