facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wolontariat w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw

17 stycznia 2013 r. o godz. 13.30 w auli nr 4 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące wolontariatu w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw. Wolontariat skierowany jest przede wszystkim do studentów prawa, psychologii, pedagogiki, pracy socjalnej oraz socjologii, którzy ukończyli co najmniej drugi rok studiów. W ramach przygotowania do wolontariatu odbędą się dwa szkolenia z zakresu pomocy psychologicznej i prawnej, prowadzone przez pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Zapisy na spotkanie informacyjne przeprowadza Biuro Karier pod numerem telefonu: 32 359 20 32 oraz 32 359 19 82 od 10 stycznia. Osoby, które chcą wziąć udział w akcji proszone są o wypełnienie formularza, podpisanie go i zabranie ze sobą na spotkanie informacyjne.

Organizatorem spotkania jest Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego oraz Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.
 

Formularz

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.