facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Wolontariat jako sposób zdobycia doświadczenia zawodowego”

16 grudnia 2011 r. od godz. 12.30 do 15.00 na Wydziale Prawa i Administracji UŚ (Katowice, ul. Bankowa 11B) odbędzie się bezpłatne szkolenie pt. „Wolontariat jako sposób zdobycia doświadczenia zawodowego”.

Podczas spotkania omówione zostaną m.in. możliwość udziału w wyjazdach międzynarodowych na przykładzie programu Młodzież w działaniu i akcji EVS (European Voluntary Service) oraz zagadnienie edukacji międzypokoleniowej.
Szkolenie poprowadzi Agnieszka Pieniążek, regionalna koordynatorka programu „Projektor – wolontariat studencki” prowadzonego w ramach projektu „MOST łączy”, kompleksowego programu nawiązania współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a wolontariuszami z Katowic.

Organizatorem szkolenia jest Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST. 

Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie udziału pod nr. tel. 32 25 394 20 albo drogą elektroniczną: m.duda@mostkatowice.pl, podając w tytule imię i nazwisko, z dopiskiem: Szkolenie – wolontariat MOST.

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 grudnia 2011 r.


 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.