facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wnioski do MNiSW o przyznanie środków finansowych na inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej oraz na inwestycje budowlane

Uprzejmie informujmy o możliwości składania wniosków do MNiSW o przyznanie środków finansowych na:

  • inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej

(koszt aparatury naukowo-badawczej:
• w grupie nauk humanistycznych oraz grupie nauk o sztuce i twórczości artystycznej – o wartości jednostkowej powyżej 150 000 zł,
• w grupie nauk ścisłych oraz nauk o życiu – wartości jednostkowej powyżej 500 000 zł);

  • inwestycje budowlane służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych na rok 2012.

W związku ze zmianami w tym zakresie (nowe zasady, formularze, terminy) prosimy o zapoznanie się z obecnie obowiązującymi przepisami. Potrzebne informacje są dostępne na uniwersyteckiej stronie Działu Nauki: w zakładce Finansowanie nauki (rozporządzenia) oraz w zakładce Formularze ( wzory wniosków).

Z uwagi na to, iż nowy termin składania wniosków został niezbyt fortunnie ustalony przez MNiSW na 31 sierpnia, proponujemy wcześniejszy wewnętrzny termin – 15 lipca.

Wnioski należy składać w 3 egzemplarzach do Działu Nauki. W przypadku kilku wniosków składanych przez Wydział, prosimy o uszeregowanie ich w hierarchii ważności.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.