facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wizyta wykładowców i studentów z Uniwersytetu w Zagrzebiu

17 kwietnia 2015 roku w Szkole Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego oraz w Katedrze Międzynarodowych Studiów Polskich gościć będzie grupa wykładowców i studentów z Uniwersytetu w Zagrzebiu pod opieką dr Djurdicy Cilić Skeljo oraz mgr. Miroslava Hrdlicki. Uniwersytet Śląski oraz Uniwersytet w Zagrzebiu łączy wieloletnia współpraca naukowo-badawczo-dydaktyczna, dzięki której możliwa jest mobilność wykładowców i studentów. Grupę gości z Uniwersytetu w Zagrzebiu podejmie mgr Agnieszka Tambor, która przedstawi ofertę edukacyjną Uniwersytetu Śląskiego skierowaną do studentów cudzoziemców, a także wygłosi wykład na temat obecności Polski i Polaków w kinie światowym. W czasie wizyty omówione zostaną również tematy dotyczącej dalszej współpracy.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.