facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podpisanie umowy o współpracy między Uniwersytetem Śląskim a Centro Universitário de União da Vitória

teczka na dokumenty

21 czerwca 2016 roku na Uniwersytecie Śląskim gościć będą przedstawiciele władz Centro Universitário de União da Vitória (UNIUV)  w stanie Paraná w Brazylii: JM Rektor UNIUV prof. Alysson Frantz oraz prorektor prof. Lucio Kurten dos Passos. Delegacji towarzyszyć będzie mgr Ryszard Maj – kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej Politechniki Świętokrzyskiej.

W czasie pobytu na Uniwersytecie Śląskim goście odwiedzą Wydział Filologiczny UŚ w Sosnowcu, gdzie zapoznają się z bogatą i zróżnicowaną ofertą dydaktyczną ze szczególnym uwzględnieniem kierunków i specjalności poświęconych krajom Ameryki Południowej, odwiedzą także Centrum Informacji Naukowej i Bibliotekę Akademicką w Katowicach. Delegacja spotka się również ze studentami z Brazylii, którzy na co dzień studiują na Uniwersytecie Śląskim.

Zwieńczeniem wizyty będzie podpisanie umowy o współpracy między Uniwersytetem Śląskim a Centro Universitário de União da Vitória z Brazylii. Z ramienia UŚ umowę podpisze JM Rektor prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. W spotkaniu wezmą także udział dr hab. prof. UŚ Mirosław Nakonieczny – prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji, prof. dr hab. Jolanta Tambor – dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej, pełnomocnik rektora ds. studentów zagranicznych, prof. dr hab. Rafał Molencki – dziekan Wydziału Filologicznego, dziekan elekt Wydziału Filologicznego prof. dr hab. Krzysztof Jarosz – prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej, dr hab. Konrad Szcześniak, mgr Agata Wójcik – kierownik Działu Współpracy z Zagranicą, mgr Joanna Laskowska – kierownik Biura Rekrutacji Studentów Międzynarodowych oraz mgr Jarosław Gąsior – kierownik Biura Programu Erasmus.

W czasie wizyty omówione zostaną kwestie dalszej współpracy dotyczącej kształcenia obcokrajowców między Uniwersytetem Śląskim, Szkołą Języka i Kultury Polskiej a Politechniką Świętokrzyską.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.