facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wizyta w ramach programu „Study Tours to Poland”

25 kwietnia 2012 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach odwiedzą goście z Białorusi, Rosji i Ukrainy. Spotkania organizowane w ramach programu „Study Tours to Poland” dają możliwość wzajemnego poznania się oraz wymiany doświadczeń między studentami oraz profesjonalistami z Polski i krajów Europy Wschodniej.

Wizytę organizuje Towarzystwo Białoruskie w Krakowie we współpracy z Fundacją Rozwoju Świętochłowic. Program finansowany jest ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.