facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wizyta uczestników International Staff Week na Uniwersytecie Śląskim

14 października 2015 r. Uniwersytet Śląski będzie gościł uczestników International Staff Week zorganizowanego przez Politechnikę Śląską. Zagraniczni goście będą mieli okazję spotkać się z prorektorem ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr. hab. Mirosławem Nakoniecznym, zobaczą prezentację dotyczącą UŚ, wezmą udział w pokazowej lekcji języka polskiego organizowanej przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej. Będą mieli również okazję spotkać się ze studentami z zagranicy, którzy opowiedzą o swoich doświadczeniach związanych z podjęciem studiów w Polsce. Goście będą zwiedzać Centrum Informacji Naukowej i Bibliotekę Akademicką, a także Strefę Kultury. Wizyta zorganizowana jest w ramach współpracy uczelni realizowanej pod szyldem Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych (Silesian Universities Network).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.