facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wizyta studyjna w Instytucie Przemysłu Organicznego w Pszczynie

Zdjęcie probówek oraz aplikatora laboratoryjnego

W środę 5 grudnia 2018 roku w pszczyńskim oddziale Instytutu Przemysłu Organicznego (IPO) planowana jest wizyta studyjna organizowana w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności+”, a także współpracy między Uniwersytetem Śląskim a jednostką badawczą. Podpisany dokument zakłada m.in. realizację wspólnych przedsięwzięć o zasięgu regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym, promowanie postaw przedsiębiorczości w środowisku akademickim, w tym wspierania projektów studentów, organizację praktyk oraz staży dla najlepszych studentów i absolwentów UŚ. 

W IPO wykonywane są badania toksykologiczne i ekotoksykologiczne służące ocenie szkodliwości substancji chemicznych dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego. Laboratoria IPO spełniają wymagania Komisji Europejskiej w zakresie przeprowadzania testów zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 648/2004. Instytut znajduje się również w wykazie jednostek doświadczalnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach.

W wizycie studyjnej mogą wziąć udział osoby zainteresowane podjęciem współpracy z IPO oraz poznaniem specyfiki pracy w pszczyńskiej jednostce badawczej. Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: paulina.cyganik@us.edu.pl.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.