facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wizyta studentów zagranicznych w ramach programu „Study Tours to Poland”

Logo programu "Study Tours to Poland"

W czwartek 11 maja 2017 roku o godz. 11.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, s. 144) odbędzie się spotkanie z grupą studentów z Ukrainy, Białorusi i Rosji w ramach programu „Study Tours to Poland”. Ofertę edukacyjną naszej uczelni przedstawi Olga Chomątańska z Biura Rekrutacji Studentów Międzynarodowych UŚ. Spotkanie będzie okazją do przybliżenia specyfiki oraz działalności Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego. W programie wizyty przewidziano także prezentację i zwiedzanie Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej.

„Study Tours to Poland (STP)” to program, w ramach którego organizowane są wizyty studyjne w Polsce dla studentów i profesjonalistów z krajów Europy Wschodniej. Spotkania służą wymianie doświadczeń w zakresie demokratycznych i wolnorynkowych przemian, budowania państwa prawa, wzmacniania społeczności lokalnych i inicjatyw obywatelskich. „Study Tours to Poland” stanowi część programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „RITA – Przemiany w Regionie” realizowanego od 2000 roku przez Fundację „Edukacja dla Demokracji”. „Study Tours to Poland” administrowany jest przez Fundację Liderzy Przemian oraz Fundację „Borussia” z Olsztyna, a rolę lokalnego operatora pełni Fundacja Rozwoju Świętochłowic.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.