facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wizyta studentów zagranicznych w ramach programu Study Tours to Poland

22 kwietnia 2015 r. o godz. 11.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyło się spotkanie z grupą studentów z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii, którzy przyjechali do Polski w ramach programu Study Tours to Poland. Spotkanie zainicjowała Fundacja Rozwoju Świętochłowic, która jest lokalnym operatorem programu STP.

Podczas spotkania Olena Shybaieva, współpracownik Biura Rekrutacji Studentów Międzynarodowych, opowiedziała o ofercie edukacyjnej uczelni oraz działaniu samorządu studenckiego Uniwersytetu Śląskiego. Iwa Wcisło-Maślanka przybliżyła uczestnikom specyfikę działania Biura Karier. Grupa zapoznała się również z działaniem Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, do którego zabrał ich Michał Kucharski. Ostatnim punktem programu było zwiedzanie Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej.

Program Study Tours to Poland finansowany jest przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, zaś jego administrowaniem zajmuje się Kolegium Europy Wschodniej oraz Fundacja „Borussia” z Olsztyna.

   

  

Foto: Tomasz Dandy

 

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.