facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wizyta reprezentacji Uniwersytetu Śląskiego w Pekinie

flagi Polski i Chin

Od 27 stycznia do 2 lutego 2017 roku prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski oraz członkowie Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca „Katowice” Uniwersytetu Śląskiego przebywać będą z wizytą w Pekinie.

W programie wizyty przewidziano m.in. spotkanie z przedstawicielami Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych, w tym z dziekanem Wydziału Języków Europejskich i Kultur Europejskich oraz dyrektorem Centrum Studiów Polskich prof. Zhao Gangiem. Rozmowy dotyczyć będą rozwoju współpracy kulturalnej między uczelniami. Jej pierwszym efektem miałby być udział zespołu tanecznego z PUJO w XXX Międzynarodowym Studenckim Festiwalu Folklorystycznym orgaznizowanym przez SZPiT „Katowice”.

Z pekińską jednostką naukową od lat współpracują Szkoła Języka i Kultury Polskiej oraz Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich. 

Podczas wizyty w Pekinie Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice” weźmie ponadto udział w obchodach związanych z powitaniem chińskiego Nowego Roku. 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.