facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wizyta przedstawicieli białoruskich uczelni w Uniwersytecie Śląskim

6 grudnia 2013 r. o godz. 9.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się spotkanie z przedstawicielami władz białoruskich uniwersytetów. Gośćmi UŚ będą: prof. Valery Bashmetau – JM Rektor Politechniki w Witebsku, prof. Helena Zhivitskaya – prorektor ds. nauki i zarządzania Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Informatyki i Radioelektroniki w Mińsku, prof. Andrei Boika – prorektor ds. nauki Politechniki w Homlu, prof. Iryna Ryzhykava – prorektor ds. nauki i wychowania Państwowego Uniwersytetu Lingwistycznego w Mińsku, prof. Aliaksandr Maliarevich – dziekan Wydziału Budowy Sprzętu Precyzyjnego Politechniki w Mińsku.

Ze strony UŚ w spotkaniu wezmą udział: prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką, dr hab. Mirosław Nakonieczny – prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji oraz przedstawiciele Działu Współpracy z Zagranicą i Biura Współpracy z Gospodarką.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.